Zaden van eigen teelt, 100% biologisch en GMO-vrij, snelle levering

Acties: Ga de Uitdagingen 2016 aan

Gaat u de uitdaging aan? 

(In onze catalogus staat dat u inzendingen betreffende de acties kunt insturen naar: mlelieveld@bolster.nl. Dit emailadres is komen te vervallen en daarom vragen we u uw inzending toe te sturen naar: mvosselman@bolster.nl. Wij kijken uit naar uw inzendingen!)


Tuinieren is zeker geen wedstrijd, maar toch vragen wij u samen met ons een aantal uitdagingen aan te gaan. We hebben een aantal wedstrijden (wij noemen ze uitdagingen omdat tuinieren voor ons geen wedijver kent) bedacht, die u helpen uw kennis over biologisch tuinieren te vergrootten. Het is één van onze manieren om onze kennis met u te delen en zo te helpen uw tuinresultaat te optimaliseren.

We hebben meerdere uitdagingen en zullen de uitdagingen via onze nieuwsbriefFacebook  en deze website ondersteunen met tips en teeltinformatie.  Wanneer u één van deze media volgt wordt u geholpen om nog beter te gaan presteren in deze uitdaging/uitdagingen.

Samen meedoen is nog leuker
De uitdagingen kunt u alleen aangaan, maar ook samen met anderen. Bijvoorbeeld mede-tuiniers van de volkstuinvereniging of samen met uw (klein-)kinderen of je schoolklas. Wij zouden het fantastisch vinden wanneer tuinieren leidt tot onderling contact en kinderen het plezier van tuinieren mogen ervaren.

Stimuleringsprijsjes
Omdat we uitdagingen willen bieden (en geen wedstrijden) zullen wij geen prijzen met  enorme waarden ter beschikking stellen. Het gaat niet om het winnen, maar vooral om de aanmoediging. Per uitdaging hebben wij bescheiden stimuleringsprijsjes zoals cadeaubonnen van De Bolster. 

Gaat u mee naar de 6 uitdagingen? 
De uitdagingen hebben wij op basis van het startmoment voor het komende seizoen hieronder geplaatst. Zo hoeft u nooit bang te zijn dat u een uitdaging mist.

Wie teelt de grootste krop sla? Vroege voorjaar 2016, Uitdaging 2:

 Waarom doen we deze uitdaging:

-        We willen graag iedereen, dus ook mensen met kleine tuinen of alleen een balkon, stimuleren om groenten te telen
-        We willen stimuleren dat bij de keuze van rassen bewust gekeken wordt naar de specificaties van het ras in relatie tot de teeltplek en de persoonlijke smaakwensen

Wat vragen wij van u?
Zaai een slasoort die in de De Bolster catalogus staat. Doe er alles aan om deze sla tot een zo groot mogelijke krop te laten uitgroeien. De sla mag niet doorgeschoten zijn. We meten de slaplant van links naar rechts en dus niet van beneden naar boven. Deze uitdaging is uitermate geschikt om ook met uw (klein-)kinderen aan te gaan. En natuurlijk kunt u net zo veel slazaden zaaien als u wilt. U kiest gewoon de beste slaplant in uw zaaibed.

Wie wint?
Degene die ons een foto/video opstuurt (mail naar mvosselman@bolster.nl) op uiterlijk 1 juni 2016 met de slaplant en een leesbare meetlint naast de plant zodat wij de  breedte kunnen aflezen is de winnaar. Mochten er meerdere mensen dezelfde breedte hebben, dan bepaalt het lot wie de winnaar is.

Wat wint u?
Een De Bolster cadeaubon ter waarde van € 75,-. Deze cadeaubon is op onze website te besteden. Zowel voor dit tuinseizoen als het tuinseizoen 2017.

Winnares: Esther met een krop sla van 45 cm!

Wie heeft de meest originele ‘bloempot’ gebruikt om bloemzaden in te laten groeien en bloeien? Voorjaar 2016, Uitdaging 3;

 Waarom doen we deze uitdaging:
-        We willen creativiteit in de (bloemen-)tuin stimuleren
-        We willen het zaaien van bloemenzaad ter ondersteuningen van Bijen en Vlinders stimuleren. Zelfs wanneer iemand geen tuin bezit. Zaaien kan ook op een balkon of op braakliggende stukjes grond.

Wat vragen wij van u?
Bedenk de meest creatieve bloempot om een bloemensoort, die voor komt in de De Bolster catalogus 2016, in te zaaien. De bloempot moet echt klein zijn, niet groter dan ca. 75 x 50 cm. Het maakt niet uit welke bloem u hierin zaait als het ras maar onder de rubriek bloemen, bloemenmengsels of kruiden in onze catalogus staat.


Wie wint?
Maak van uw creatieve bloempot met bloeiende bloem erin een foto en stuur deze in naar mvosselman@bolster.nl op uiterlijk 15 augustus 2016. De meest originele inzending, die aan de voorwaarden zoals hierboven beschreven voldoet, wint.

Wat kunt u winnen?
De winnaar wint een De Bolster cadeaubon ter waarde van € 75,- Deze cadeaubon is te besteden voor dit tuinseizoen maar ook voor tuinseizoen 2017.

Wie kweekt de hoogste zonnebloem? Vroege voorjaar 2016, Uitdaging 4: 

Waarom doen we deze uitdaging:
-        We ondersteunen de Bijen en Vlinders, door voor deze dieren aantrekkelijke bloemen te promoten
-        We promoten de zonnebloem, die behalve mooi ook bron van voeding voor de mens is

Wat vragen wij van u:
Het maakt niet uit welke variant zonnebloem u gebruikt. Alle zonnebloemen zijn aantrekkelijk voor de bij en vlinder. Iedere soort die in onze catalogus voor komt, mag u gebruiken voor deze uitdaging. Maar let op: niet elke variant heeft ook de potentie om hoog te worden.

Wie wint?
Degene die op 15 september de hoogste zonnebloem heeft gemeten van de grond tot de bovenkant van de zonnebloem is de winnaar. We vragen om een rolmaat naast de zonnebloem te houden en deze inclusief de zonnebloem zodanig te fotograferen dat wij de hoogte kunnen aflezen. Mochten er meerdere mensen dezelfde hoogte hebben, dan bepaalt het lot wie de winnaar is. De foto moet uiterlijk 5 dagen na 15 september aan ons gemaild zijn op het mailadres mvosselman@bolster.nl

Wat kunt u winnen?

Een De Bolster cadeaubon ter waarde van € 75,-. Deze cadeaubon is op onze website te besteden. Zowel voor dit tuinseizoen als het tuinseizoen 2017.

Wie teelt de grootste biologische pompoen? Vroege zomer 2016, Uitdaging 5:

Waarom doen we deze uitdaging:

-        Als specialist in biologische pompoenen, bezitten we veel kennis over het telen van pompoenen; een gewas dat steeds populairder wordt. Deze kennis willen wij graag delen.

Wat vragen wij van u?
Deze uitdaging lijkt wellicht de simpelste, maar vergis u niet. We vragen u om een pompoen te zaaien die in onze catalogus 2016 voor komt. Teel de pompoen zodanig dat deze zo groot mogelijk wordt. Houdt er rekening mee dat wij alleen eetbare pompoenen verkopen en dat die niet in echt reuze maten voorkomen. Pluis onze catalogus goed uit om tot de beste resultaten te komen. 

Wie wint?
Degene die de grootste biologische pompoen heeft geteeld is de winnaar. Stuur voor 15 oktober 2016 een foto van de pompoen met een rolmaat er langs die door ons af te lezen is naar mvosselman@bolster.nl We meten de pompoen van links naar rechts en dus niet van beneden naar boven.

Wat kunt u winnen?
De winnaar wint een De Bolster cadeaubon ter waarde van € 75,- Deze cadeaubon is te besteden voor dit tuinseizoen maar ook voor tuinseizoen 2017.

Wie maakt de mooiste versiering met een pompoen voor Halloween? Vroege zomer 2016, Uitdaging 6: 

Waarom doen we deze uitdaging?

-        Wij stimuleren kinderen graag om te tuinieren en goed naar de natuur te kijken. Deze uitdaging laat kinderen op een ludieke en grappige manier genieten van natuurlijke producten.

Wat vragen wij van u?

Alle kinderen die dat leuk vinden mogen een pompoen, het maakt niet uit welk ras, versieren. Dit kun je doen door op de pompoen te schilderen, stickers te plakken, de pompoen uit te snijden…. Het maakt niet uit. Doe maar wat jij leuk vindt.

 

En misschien vind je het wel leuk om dit samen met anderen te doen. Dat mag, want je kunt ook als team winnen.

Maak een mooie foto van de versierde pompoen en stuur die voor 15 oktober 2016 naar mvosselman@bolster.nl Vergeet niet om ons te vertellen hoe oud jij of jullie zijn!

Wat kun je winnen?
Dat zeggen we nog niet. Maar we beloven dat het echt heel leuk is.

Meedoen is belangrijker dan winnen!

De prijzen zijn, zoals u heeft kunnen lezen, bescheiden. Het gaat bij deze uitdagingen echt niet om het winnen. Het is gewoon leuk om mee te doen en op deze ludieke manier uw kennis van tuinieren te optimaliseren.

 

We gaan er alles aan doen om u te helpen in uw keuzes, bij het zaaien en telen. Natuurlijk doen we dat met allerlei interessante berichtjes op Facebook en onze website, maar ook in onze nieuwsbrief.

Doe je mee?

Actievoorwaarden Uitdagingen 2016

Spel- en actievoorwaarden uitdagingen aangegeven o.a. in de catalogus 2016

 

 Algemeen:

1. Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op alle acties zoals aangegeven in de De Bolster catalogus 2016 (hierna te noemen: 'de Acties')
2. De Acties worden georganiseerd ter promotie van de De Bolster zaden en het verhogen van kennis van tuinieren bij de deelnemers
3. De Bolster handelt bij de organisatie van de Acties volgens de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

4. Deelname aan de Acties betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met deze voorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.
5. De Bolster kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de (actie-) website van De Bolster.  De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door De Bolster is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist De Bolster. Deze beslissing is bindend.
6. Deelnemers aan de Acties kunnen online via mvosselman@bolster.nl deelnemen en informatie vragen.
7. Het staat zowel individuen als groepen vrij om net zo vaak als zij willen deel te nemen aan de Acties
8. Medewerkers van De Bolster en hun huisgenoten zijn uitgesloten van deelname
9. Deelname aan de Acties is gratis en vrijwillig
10. Deelnemers aan de Acties moeten minimaal 18 jaar zijn

Prijzen en trekking :

11. De deelnemer aan de Actie(s) maakt kans op de diverse prijzen zoals aangegeven in de catalogus van De Bolster en op haar website
12. De totale waarde van het beschikbare prijzenpakket zal niet boven  € 449,- uitkomen
13. Ten aanzien van (geld-)prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen, gelden de volgende regels: - de deelnemer neemt zelf de eventuele kansspelbelasting voor eigen rekening. Dit geldt ook voor prijzen in natura
14. Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.
15. Alle prijzen worden daadwerkelijk uitgekeerd.
16. De aanwijzing van de winnaars van de Actie(s) vindt plaats door middel van een trekking onder alle deelnemers aan de Actie.
17. De winnaars van de Acties ontvangen bericht per e-mail en/of telefoon en/of brief.
18. De uitslagen zijn ook terug te zien op http://www.bolster.nl  Men kan geen rechten ontlenen aan deze publicatie. Over de uitslag van de Actie(s) kan niet worden gecorrespondeerd.
19. De deelnemer stemt door deelname aan de Actie(s) ermee in dat het De Bolster is toegestaan ten behoeve van de Actie(s) algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar te maken, waaronder de naam en woonplaats van prijswinnaars.
20. Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien De Bolster niet over de juiste of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. Indien een deelnemer alleen een telefoonnummer heeft opgegeven en telefonisch niet bereikbaar is, vervalt het recht op de prijs eveneens. In beide gevallen behoudt De Bolster zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.
21. Winnaars ontvangen 6 weken na bekendmaking de gewonnen prijs thuis. Deze termijn kan niet worden gegarandeerd.

Privacy:

22. De Bolster garandeert dat de aan haar verstrekte informatie alleen gebruikt zal worden voor haar eigen doeleinden

Aansprakelijkheid:

23. De Bolster aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie(s) of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen.
24. De Bolster heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen om de Actie(s) zonder problemen te laten verlopen.
25. De Bolster garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de Actiewebsite(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer van de website wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie(s) deel te kunnen nemen.
26. Mocht de Actie(s) tijdelijk onderbroken of stopgezet moeten worden, dan neemt de Bolster uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.
27. De Bolster aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de Bolster in het leven roepen.
28. De Bolster is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie(s) maakt.

Overige:

29. In alle gevallen waarin deze spel- en actievoorwaarden niet voorziet beslist De Bolster. Deze beslissing is bindend voor alle partijen en niet aanvechtbaar.
30. Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de Actie(s) zijn voorbehouden aan de Bolster. Het is zonder schriftelijke toestemming van de Bolster niet toegestaan de software, de internetsite of de inhoud van de Actie(s), dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.
31. Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie(s), dan kan hij/zij deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, indienen via info@bolster.nl  De klacht zal worden behandeld naar redelijkheid.
32. Op deze voorwaarden en de Actie(s) is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank.