De Bolster
De Bolster
Volop voorjaar
Mooie lente is al van start
De laatste tijd hebben wij al van de nodige mooie, zonnige dagen mogen genieten. Gelijk wakkert dit de tuinkriebels bij menigeen aan, wat ook op onze orderafhandeling goed te merken is; het is een drukte van jewelste! Tegelijkertijd wordt het mooie weer aangegrepen om het land op komend productieseizoen voor te bereiden. De werkzaamheden beginnen vroeger in het seizoen dan ooit tevoren...
foto
Werkzaamheden bij de Bolster
Het land is weer bemest ter voorbereiding op het komende teeltseizoen. De biologische koeienmest en compost zijn mooi verspreid over het land en momenteel is Marijn met Patrick druk bezig de 8 hectare grond bij ons bedrijfspand te cultiveren. De bedden kunnen binnenkort ingezaaid en beplant worden. In de kas zijn mestkorrels en compost aangebracht. Wij zijn klaar voor het productieseizoen!

Het warme, zonnige weer is ideaal om het overwinterde onkruid aan te pakken. Er werd dan ook volop geschoffeld en gewied, zodat het onkruid snel kan uitdrogen. Tegelijkertijd moesten de overwinterde kolen uit de kas zo snel mogelijk op het land worden uitgeplant. Wanneer dit niet op tijd gebeurt, zullen de kolen door de warmte gaan schieten en is de zaadproductie van deze zomer al mislukt, voordat de zomer is begonnen. Wanneer de kolen gaan schieten en vervolgens worden verplaatst, zijn de planten namelijk erg vatbaar voor ziektes. Het onlangs voorbereide land kan dus direct dankbaar worden gebruikt.
foto
In de kas zijn koolrabi, snijselderij en zomerwortel geplant. Ook is een deel van de kolen, snijselderij en koolraap naar externe telers gebracht. Omdat wij hiervan meerdere rassen hebben, is het belangrijk kruisbestuiving te voorkomen door de zaden op verschillende locaties te produceren.

Daarnaast worden onze slarassen op dit moment voorgezaaid in bakken, zodat de plantjes over enkele weken kunnen worden uitgeplant. In de kiemcel zijn aubergine en peper voorgezaaid, omdat deze gewassen een hogere kiemtemperatuur nodig hebben. De zaailingen zijn nu buiten de kiemcel aan het afharden en worden later deze week in de kas uitgeplant.

Naast al deze werkzaamheden buiten, hoeft binnen ook niemand zich te vervelen. Door het prachtige weer zijn veel tuinliefhebbers uit hun winterslaap gekomen en dat is goed te merken. Er wordt hard gewerkt om alle bestellingen te pakken en vrijwel gelijk te versturen. Ook onze verkooppunten door het hele land moeten bevoorraad worden en de dozen stapelen zich in de loop van de dag letterlijk flink op. De pakketdienst wordt dus ook weer in voldoende werk voorzien.
foto
Pompoenveredeling
Pompoenen ontpitten? Het is toch geen herfst meer! Bij De Bolster gaat het er na de oogst van de pompoenen iets anders aan toe, dan u wellicht gewend bent. Bewaarbaarheid is een belangrijk kenmerk in ons veredelingsprogramma. Elk jaar worden de pompoenen uit onze veredelingsprogramma's beoordeeld en geselecteerd op bewaarbaarheid. Op deze manier kunnen de vruchten steeds langer worden bewaard. Na jarenlange selectie zijn de vruchten uit sommige pompoenlijnen daarom nog helemaal gaaf in maart of april.

De vrouwelijke bloemen van planten uit onze veredelingsprogramma's worden handmatig bestoven. Zo weten wij precies wat beide ouders zijn van de pompoen die uit deze bevruchting voortkomt. De vruchten van deze bestuivingen worden gemarkeerd met het nummer van beide ouders. Vervolgens worden de zaden uit elk van deze vruchten gehaald, schoon gemaakt en gedroogd. Dit is wat Maarten en Bertille op onderstaande foto doen. Uiteraard is het een precies werkje, omdat ook hier de zaden van één vrucht bij elkaar bewaard moeten worden, voorzien van de juiste markering van de ouderplanten. Dit jaar zullen deze zaden worden gezaaid, waarna het veredelingsteam weer dag en nacht zal beoordelen, selecteren en bestuiven, op weg naar continue verbetering.

Wanneer de zaden worden gewonnen, wordt ook de binnenkant van de vruchten beschreven. Onder andere de kleur, de dikte, de textuur van het vruchtvlees en het droge-stofgehalte worden beoordeeld en genoteerd. Over een paar weken zijn alle beoordelingen rond. De veredelaars moeten dan veel nadenken en puzzelen om de planten met de gewenste kenmerken te selecteren en combineren. Zij bepalen eindelijk welke zaden worden zaaien en welke kruisingen zullen worden gemaakt.
foto
foto
De Bolster in Ekoland
Naar aanleiding van het winnen van de Ekoland Innovatieprijs 2014 is een artikel over De Bolster verschenen in het februarinummer van Ekoland. Uiteraard ontvangt niet iedereen dit magazine, dus via de volgende link kunt u het artikel online bekijken.
Voedsel Anders conferentie
Afgelopen 21 en 22 februari hebben Mayra en Loes De Bolster vertegenwoordigd op de Voedsel Anders conferentie te Wageningen, waar ze o.a. deelnamen aan een panel over zaaigoed en de zaadwetgeving. Met een onverwacht grote opkomst van 800 mensen bleek dat er groeiende belangstelling is voor de werkelijk duurzame landbouw waar ook De Bolster voor staat. Het was een bruisende en kleurrijke bijeenkomst. Om de sfeer te proeven kunnen via deze link enkele toespraken bekeken worden van o.a. Vandana Shiva, Olivier de Schutter en Pablo Tittonell.
foto
foto
Beschrijf jezelf in 5 woorden
F1-hybride van Bart en Elly

Hoe ben je bij De Bolster terecht gekomen?
Ik had het bedrijf wel eens op Facebook voorbij zien komen... Nee; ik was het enige gezinslid dat niet in De Bolster werkzaam was en na vele jaren van andere keuzes, studierichtingen, passies, kwam na wat afstand toch de drang naar het oude vertrouwde nest.

Wat spreekt je aan bij De Bolster als bedrijf?

Het enthousiasme en de 'platte' organisatie binnen het bedrijf. Iedereen zet zijn of haar beste beentje voor en er heerst een grote gelijkheid, openheid en vrijheid. Gezien het aantal uren dat je besteed aan werken is het essentieel dat je er veel plezier in hebt en dat straalt er bij De Bolster vanaf!

Ik heb De Bolster van begin af aan in Epe meegemaakt en vind het fantastisch hoe het bedrijf zich heeft ontwikkeld. Ik weet nog goed dat ik in de beginjaren tijdens schoolvakanties meehielp. In de oude koude schuur beschadigde zaden achter een lopende band wegvissen. Als ik nu kijk in het nieuwe bedrijfsgebouw gaat dit hele proces toch wel een 'tikkeltje' sneller en efficiënter. Het samenspel tussen de ambitie en passie van de jonge garde en de jarenlange ondernemerservaring van Bart en Elly blijkt dus een perfecte combinatie!

Wat voor werkzaamheden ga je doen?
Helaas worden we allemaal, en dus ook Bart, een jaartje ouder en zal vroeg of laat iemand het stokje moeten overnemen. Dit stokje houdt mijn vader nog wel even vast en hij laat bovendien ook niet zo gemakkelijk los... Ook legt hij de lat hoog, dus ik heb nog een aantal jaartjes scholing nodig voordat ik een waardige vervanging zal zijn. Kortom: plantenveredeling. Naast de veredeling zal ik mij bezig gaan houden met bedrijfsvoering/strategie en (online) marketing. Of dat ook allemaal past in één baan past zal moeten blijken.

Wat vind je het mooiste gewas?
De stamslaboon. Rond mijn zevende werd ik door mijn vader gescout als professioneel bonenplukker en kreeg ik het alleenrecht om het toenmalige bedrijf van verse bonen te voorzien. Ik had zelfs mijn eigen bonenplantuittrekkers in dienst die de planten netjes kwamen afleveren voordat ik met 180 bpm (beans per minute) de planten verslond... De relatie met de boon heeft altijd standgehouden.

Wat is je levensmotto?
Zorg dat de mensen om je heen gelukkig zijn, dan ben je het zelf ook.
De Bolster B.V.
Biologische zaden
Oude Oenerweg 13
8161 PL Epe Nederland
Tel. +31(0)578 - 621433
Fax. +31(0)578 - 621418
Mail: [email protected]
Web: www.bolster.nl
Bolster logo Bolster op facebook Bolster op twitter
Wilt u geen nieuwsbrief ontvangen?
Klik hier om u af te melden.