Zaden van eigen teelt, 100% biologisch en GMO-vrij, snelle levering

Teelttips voor groenbemesters

Een biologische manier om uw gewassen te bemesten is door middel van groenbemesting. In de nazomer of het vroege najaar kunt u zogenaamde groenbemesters zaaien, waarna ze in het daaropvolgende voorjaar onder de grond kunnen worden gewerkt. Op deze manier vermengt u de planten met de bovenste laag van de grond.

Voedingsstoffen

Vervolgens worden de groenbemesters verteerd door organismen in de bodem, waardoor voedingsstoffen voor uw volgende gewassen vrijkomen. Naast het op peil houden van het organische stofgehalte hebben groen-bemesters een aantal andere functies:

 

• Het voorkomen van verlies aan mineralen door uitspoeling, door te fungeren als vanggewas;
• Het bevorderen van het bodemleven en de bodemstructuur. Het zijn met name diep wortelende groenbemesters (zoals luzerne en lupine) die zorgen voor losse grond en een verbeterde afwatering;

. Het toevoegen van extra stikstof aan de bodem. Dit geldt alleen voor vlinderbloemige gewassen, waarvan klavers een belangrijke groep vormen. Grassen en kruisbloemigen bezitten deze eigenschap niet.

Winterrogge en Japanse haver zijn beide groenbemesters die geschikt zijn voor de latere inzaai. Bovendien is Winterrogge een winterhard gewas.

Ons aanbod groenbemesters zien? Klik dan hier