BIO-zaden voor een

succesvolle teelt

Privacybeleid 

Privacy en transparantie vinden wij belangrijk bij De Bolster. Daarom zorgen wij ervoor dat de gegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. Via deze privacyverklaring willen wij je ook graag vertellen welke gegevens wij verzamelen en waarom wij dat doen. Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met Monique Hoogendoorn (mhoogendoorn@bolster.nl) van De Bolster.

> Read in English
 

Persoonsgegevens die De Bolster verwerkt

Hieronder vind je de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • Bestelhistorie
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
   

Met welk doel verzamelen wij je gegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om jouw betaling te kunnen afhandelen nadat je een product hebt afgenomen bij ons
 • Om jou de producten te kunnen leveren die je hebt afgenomen
 • Om jou nieuwsbrief en mailings te verzenden waarvoor jij je hebt aangemeld
 • Om jouw bestelling van afgelopen jaren inzichtelijk te maken wat je kan helpen in het maken van een keuze
 • Om een account voor je aan te maken nadat je je hebt geregistreerd
   

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waardoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Bijvoorbeeld als je een bestelling hebt gedaan zijn wij wettelijk verplicht je gegevens (NAW, telefoon en/of e-mailadres, bestelhistorie en betaalgegevens) ten minste voor een duur van 7 jaar te bewaren.
 

Delen van persoonsgegeven door De Bolster met derden

We delen jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij je persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw toestemming hiervoor.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 

Leveranciers

Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens De Bolster, met wie allemaal een verwerkersovereenkomst is afgesloten: DPD, Kiyoh, MailMeisters, MultiSafepay, PM Networking, Spotler.
 

Google Analytics

We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Bekijk hier de Google privacy & voorwaarden om te lezen hoe Google jouw gegevens gebruikt. 
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Bolster en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mhoogendoorn@bolster.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via mhoogendoorn@bolster.nl.

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
   

Contact

Monique Hoogendoorn (mhoogendoorn@bolster.nl)
Maarten Vosselman (mvosselman@bolster.nl)

De Bolster bv
Oude Oenerweg 13
8161 PL Epe
Nederland