BIO-zaden voor een

succesvolle teelt

Alles over biologische zaden
 

Biologische zaden, wat betekent dat precies?

Zaden die biologisch mogen heten, voldoen aan heel specifieke eisen. Het belangrijkste is dat geen enkele stap in de productie schadelijk mag zijn voor de natuur. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij gifvrij werken. Op deze pagina zie je waarop je verder kunt rekenen als je kiest voor biologische zaden, en waarom ze de kiem vormen voor een gezonde planeet.


De belangrijkste principes voor biologische zadenproductie

Wij werken puur biologisch. Daarom mogen onze zaden het Europese BIO-keurmerk voeren. Voor dat keurmerk moet je als producent elk jaar opnieuw aan strikte eisen voldoen. Bij biologische zaadproductie ligt de nadruk op het samenwerken met de natuur.
 

We koesteren een rijk bodemleven

Biologische teelt mag alleen op grond die al meerdere jaren niet 'gangbaar' is bewerkt. Er mogen in die jaren dus geen kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen op zijn gebruikt. Onze productievelden in Epe zijn al sinds 2002 erkend biologisch, en die in Moldavië sinds 2014. Om de bodem gezond te houden, zorgen we voor evenwichtige voeding en biodiversiteit; we telen veel verschillende planten, waar ook weer een enorme diversiteit aan insecten en ander leven op af komt.

 

Voorkomen in plaats van bestrijden

In de biologische teelt voorkomen we ziektes en plagen door de juiste rassenkeuze, een evenwichtige voeding voor de planten, biodiversiteit en een ruime vruchtwisseling. Dat laatste houdt in dat de gewassen elk jaar van plek wisselen. Zo groeien bijvoorbeeld de bonen, wortels en sla maar eens in de 4 tot 6 jaar op een bepaald stuk grond. Dat voorkomt ziekten en houdt de bodem gezond.


 

 

Puur natuurlijke mest en compost

De voedingsstoffen in de bodem vullen we alleen aan met natuurlijke mest en compost. We bootsen daarmee eigenlijk na wat er in de natuur ook gebeurt; dieren laten mest vallen, bladeren vallen van bomen en verrijken de bodem. Datzelfde principe gebruiken we in de biologische teelt. Het resultaat is een mooie, losse structuur en een bodem vol leven.


 

Onkruid wieden we mechanisch

We gebruiken machines om het onkruid weg te halen. Zo houden we het leven in de bodem intact. Op deze manier hebben we in de biologische teelt geen gif nodig. Het effect daarvan reikt veel verder dan het land dat we bewerken. Want gif spoelt uit tot in het grondwater, de rivieren en zelfs de zeeën. Met de keuze voor biologisch beschermen we dus veel meer dan alleen ‘ons’ bodemleven.

 

 

Plagen voorkomen we met bloemstroken

Met de aanleg van bloemstroken lokken we de natuurlijke vijanden van eventuele plagen. Zo creëren we een goede balans in de biodiversiteit, wat de gewassen op een natuurlijke manier gezond houdt. Biologisch telen is samenwerken met de natuur. Dat is typisch het verschil tussen biologisch en gangbaar.

 

 

Klassieke veredeling in plaats van GMO

Biologisch betekent ook dat onze zaden vrij zijn van genetische modificatie (GMO). Bij GMO maken mensen kunstmatige aanpassingen in het DNA van de plant. Dat betekent vaak dat telers afhankelijk zijn van een steeds kleiner aantal producenten. Wij vinden het belangrijk dat iedereen ter wereld toegang heeft tot gezonde groenterassen die uitsluitend eigenschappen bevatten zoals die in de natuur voorkomen.

 

Zaden met de volle kracht van de natuur

Biologisch werken betekent voor ons als veredelaar en producent ook dat we alles doen om zaden te ontwikkelen die succesvol zijn in biologische teeltomstandigheden. Geen gewassen die afhankelijk zijn van gif of kunstmest dus, maar sterke, gezonde planten. Dat doen we door klassieke veredeling. We selecteren planten met resistentie tegen ziekten en een sterk wortelgestel. Verder testen we onze rassen onder allerlei omstandigheden zoals kou, verschillende gronden (zand, klei) en bij verschillende telers.


Wat ons betreft zijn er nog niet genoeg biologische zaden

Wij vinden het belangrijk dat er genoeg keuze is, ook voor tuinders die nu op het punt staan om te kiezen voor biologisch. Daarom steken we bij De Bolster veel energie in het veredelen en produceren van nieuwe rassen. Twee goede voorbeelden zijn onze pompoenen met een hoge opbrengst en de aaltjes-resistente onderstammen voor paprika en peper. Deze rassen leveren nu een succesvolle oogst op bij vele professionele telers.


Vertrouwen in biologisch dankzij streng toezicht

In Nederland controleert Stichting Skal of biologische producenten voldoen aan de eisen voor het Europese BIO-keurmerk. Al onze zaden hebben dit keurmerk. Hier vind je al onze certificaten.


> Bekijk onze nieuwste biologische zaden
> Ontdek het verschil tussen biologisch en gangbaar
> Biologische rassen voor de professionele teelt