Zaden van eigen teelt, 100% biologisch en GMO-vrij, snelle levering

Teelttips voor wortel- en knolgewassen

Wortel- en knolgewassen gaan goed samen, omdat ze vergelijkbare eisen stellen aan de bodem en bemestingscondities. Ze doen het goed in losse grond, waarin ze gemakkelijk kunnen wortelen en over het algemeen houden ze niet van een rijke bemesting. Stikstof stimuleert immers vooral de ontwikkeling van het blad. Kliswortel, pastinaak, radijs, schorseneer, witlof en wortels doen het uitstekend zonder bemesting. Ideaal is dus een vochthoudende, goed verluchte, humusrijke bodem met een neutrale pH-waarde en een goede bodemstructuur. Bieten, knolselderij, koolraap, uien en venkel vereisen daarentegen duidelijk meer bemesting.

 

Het is bij alle wortel- en knolgewassen op een gegeven moment nodig om ze te dunnen. U kiest dan welke plantjes mogen doorgroeien en zorgt dat deze genoeg ruimte krijgen door de andere plantjes voorzichtig weg te halen. Zorg ervoor dat u hierbij de blijvers niet beschadigt.

Preventie

De schermbloemigen wortel, pastinaak en wortelpeterselie worden steevast belaagd door de wortelvlieg. De biologische bestrijding hiervan is erg moeilijk en preventie is dus belangrijk. De meest efficiënte maatregel is het overspannen met fijnmazig gaas. U kunt het gaas aanbrengen als de plantjes boven de grond komen. Laat het gaas gedurende de hele teelt, de wortels van het gewas bedekken. 

 

Meiraap

Zaai Meiraap in maart-april op een rijafstand van 30 cm en dun uit op 10 à 15 cm. De oogst is in mei- juni, maar meiraapjes doen het ook goed in de herfst. Voor herfstgebruik zaaien tegen half augustus. De knolletjes kunnen dan eind oktober worden ingekuild en tot in de winter worden bewaard.  Onze meiraap soorten zien? Klik dan hier

Radijs

Radijsjes zijn snel oogstbaar en vers uit de tuin zijn ze heerlijk pittig en knapperig. Ook het jonge blad kan gegeten worden. Dun zaaien van maart tot september op rijtjes met een afstand van 15 cm. De oogst is al na 4–6 weken. Wilt u het hele seizoen door radijs oogsten, zaai dan regelmatig.  Gebruik een insectengaas om aantasting door larven van de koolvlieg te voorkomen. Onze radijs soorten zien? Klik dan hier

 

Rode en gele biet

De zaaitijd van zowel rode als gele biet is van april tot eind juni. Wanneer u vroeger zaait verloopt de kieming moeilijker en is er risico op kiemschimmels. Wilt u de bieten bewaren? Dan is de tweede helft van mei de beste zaaiperiode. Afstand tussen de rijen 30 cm, later uitdunnen op 7 à 10 cm. Niet verplanten. Bij de oogst (van begin juli tot voor de eerste vorst) hoeft u het blad niet weg te gooien, want dit is heel smaakvol en kan op vele manieren bereid worden. Rode bieten, ook wel krootjes genoemd, kunnen goed bewaard worden. Trek de bieten in de herfst voor de vorst op, draai het loof eraf en kuil ze in zand in op een vorstvrije plaats. Onze bieten soorten zien? Klik dan hier

Ui

Uien hebben een lange groeiperiode. Vroeg zaaien, d.w.z. maart tot uiterlijk half april, is dan ook belangrijk. Later zaaien geeft meer kans op uien met verdikte stengels. Rijafstand 25 cm, uitdunnen op 5 à 10 cm. Plaatsing van sterk geurende planten als kamille, bonenkruid en wortelen in de directe nabijheid van de uien is een manier om de uienvlieg te vermijden/bestrijden. Zodra in september het loof  gaat afsterven, dienen de uien opgetrokken (uit de grond gehaald) te worden. De bollen moeten goed kunnen opdrogen. De uien zijn tot in het voorjaar goed te bewaren, mits ze koel en droog liggen. Zogenaamde dikhalzen apart houden en als eerste opeten. Onze uiensoorten zien? Klik dan hier

Wortelen

Zomerwortelen kunnen al in februari onder glas gezaaid worden (oogst in juni). In de volle grond kunnen ze van begin maart tot juli worden gezaaid (oogst juli-oktober) Vroeg zaaien geeft minder problemen met de wortelvlieg. Plantafstand van 20x3 cm..

Wilt u winterwortelen om te bewaren zaai dan in mei op een plantafstand van 20x5 cm.. De oogst is vanaf oktober. Mest verpest de smaak van wortel, dus gebruik geen bemesting! Problemen met de wortelvlieg zijn het best oplosbaar met insectengaas; dek de planten vrij snel na opkomst af. Een eenvoudig framewerk/kooitje dat verplaatsbaar is, werkt het plezierigst. Onze wortel soorten zien? Kik dan hier