BIO-zaden voor een

succesvolle teelt

Consument verliest keuzevrijheid door deregulatie gentechnologie

De Europese Commissie is voornemens om het gebruik van CRISPR-Cas in de EU-landbouw te dereguleren. Momenteel is er een stevige lobby gaande die deze gentechnologie ten onrechte promoot als ‘dé oplossing’ voor voedselzekerheid en ‘dankzij’ CRISPR-Cas een afname van het pesticidengebruik belooft. De verwachting is dat de Europese Commissie nog voor de zomer met een voorstel komt om de regels te versoepelen. Met als resultaat straks genetisch gemodificeerde tomaten en komkommers in het supermarktschap. Alleen is deze ontwikkeling wel zo verstandig? Moeten we een techniek gaan toelaten, waarvan de lange-termijn gevolgen voor mens, dier en milieu nog niet precies bekend zijn? Juist om deze redenen heeft de Europese overheid genetische modificatie altijd aan strikte regels gebonden. Waarom zouden deze veilige kaders nu opeens en zonder valide onderbouwing omzeild mogen worden?

Kijktip: Zembla uitzending van 11 april 2023: ‘Sleutelen aan zaad’

Als het Europees Parlement zou besluiten om het gebruik van CRISPR-Cas in de EU-landbouw te dereguleren, dan verliest iedere consument haar vrijheid om bewust te kiezen voor GMO-vrije groenten. Daarbij vormt CRISPR-Cas een bedreiging voor De Bolster, want door deze gentechniek krijgen we geen vrije toegang meer tot genetisch materiaal voor onze veredelingsactiviteiten. Immers, planten waarbij gentech wordt toegepast, zullen gepatenteerd worden, waardoor er nog meer machtsconcentratie ontstaat bij de agrochemie multinationals. Als CRISPR-Cas niet gereguleerd wordt, kan het verknipte DNA zich ongecontroleerd verspreiden in de natuur en ongewenst in onze biologische veredelingsprogramma’s terecht komen. Zo vormt CRISPR-Cas ook een gevaar voor de gehele biologische sector, die zich tot nu toe altijd vrij heeft kunnen houden van gentech.

Als biolandbouwpionier strijdt De Bolster actief tegen deregulatie van gentechniek. De lobby voor CRISPR-Cas vormt een van onze grootste zorgen voor de biologische sector en de consument.