BIO-zaden voor een

succesvolle teelt

Het verschil tussen regeneratieve en biologische landbouw

Regelmatig krijgen we de vraag wat de verschillen zijn tussen regeneratieve landbouw en biologische landbouw. Een belangrijke vraag, die we graag aan je uitleggen. Ontdek in dit artikel het krachtenspel dat door grote multinationals wordt gespeeld. En besef opnieuw of voor het eerst het unieke belang van biologisch: gewassen zonder gif of kunstmest. Gezond voor de makers, de eters en voor de planeet.
 

Wat is regeneratieve landbouw?

De laatste tijd hoor je de benaming ‘regeneratieve landbouw’ steeds vaker. Het is een relatief jonge landbouwterm die de afgelopen 10 jaar snel aan bekendheid wint. Het maakt gebruik van bestaande teeltpraktijken uit de biologische sector, gecombineerd met inheemse, traditionele vormen van landbouw die wereldwijd bekend staan als ‘agro-ecologie’. Daarin vinden we allerlei principes die de bodem beschermen en biodiversiteit stimuleren, zoals het gebruik van bodembedekkers, gewasrotatie, bloemstroken, kruidenrijk grasland, niet-kerende-grondbewerking en recycling van natuurlijke grondstoffen. Veel van deze principes worden door biologische boeren en tuinders al jarenlang toegepast. Ook zijn er regeneratieve boeren en tuinders die werken zonder gif en kunstmest, of het gebruik ervan beperken.
 

Groene marketinglobby

Het probleem van ‘regeneratief’ is dat het doelbewust wordt gepromoot als duurzame landbouwoplossing, terwijl het ondertussen de aandacht van ‘biologisch’ afleidt. Er wordt wel gesproken over “zoveel mogelijk inzet op het herstel van bodemleven en biodiversiteit”, maar dit doel staat niet voorop in het denken en doen, zoals dat bij biologische landbouw wél het geval is. Immers, bij ‘regeneratief’ mogen pesticiden en kunstmest nog steeds gebruikt worden, maar dat wordt er niet bij verteld. De consument wordt hierdoor op het verkeerde been gezet. Zelfs via de NPO dringt het concept ‘regeneratief’ al de huiskamers binnen, zoals te zien in deze aflevering van Klokhuis. Een typisch resultaat van een slimme marketinglobby, uitgerold door diverse multinationals in de agrochemie, die de haalbaarheid van biologische landbouw steeds in twijfel willen trekken. Maar tegelijk doen zij wel aan ‘cherry picking’ uit de biologische visie en uitstraling. Overigens een begrijpelijke strategie; de core business van zulke bedrijven is de verkoop van gif en kunstmest. Zij hebben ten diepste geen belang bij het terugdringen van pesticidengebruik en houden boeren liever afhankelijk van wat ze noemen hun ‘gewas oplossingen’.
 

De landbouw moet stoppen met gif

Regeneratieve landbouw is ook geen gecertificeerde, wettelijk beschermde productiemethode, zoals biologische landbouw wel is, en er is geen enkel extern toezicht op de uitvoering ervan. En daar zit precies de crux: regeneratieve landbouw lijkt heel ‘groen’ en ‘verantwoord’, echter het sluit gebruik van gif en kunstmest helemaal niet uit. Terwijl we al jaren weten dat het gebruik van pesticiden kan leiden tot neurodegeneratieve aandoeningen zoals Parkinson. Kunstmestfabrieken zoals Yara in Zeeuws-Vlaanderen – met een jaarlijks gasverbruik van zo’n 1,3 miljoen huishoudens – staan in de top-10 van bedrijven met hoogste CO2-uitstoot. En nog maar zo’n 15% procent van de oorspronkelijke biodiversiteit in Nederland is er vandaag over. Dat probleem lossen we niet op met ‘groene’ marketingtrucs. De biologische sector is ervan overtuigd dat de landbouw volledig moet stoppen met schadelijke middelen, zodat het bodemleven kan herstellen. En dat is heel belangrijk, want maar liefst 95% van ons voedsel is afhankelijk van die bodem.
 

Kies ook voor biologisch

Is regeneratieve landbouw dan verkeerd? Helemaal niet, zolang het landbouw principe maar biologisch wordt toegepast, dus gecertificeerd zonder gif en zonder kunstmest. Daarom zouden we bij De Bolster liever een beweging zien naar ‘regeneratieve biologische landbouw’. Alles in de bio-teelt is erop gericht om de natuur zoveel mogelijk het werk te laten doen. De biologische sector draagt zorg voor het milieu, het klimaat, de bodem, de biodiversiteit, de dieren en de toekomstige generatie. De groei van deze prachtige sector wil De Bolster ondersteunen met onze biologische zaden, voor een succesvolle teelt. Bezoek onze webshop en bekijk het aanbod van ruim 330 biologische rassen.