BIO-zaden voor een

succesvolle teelt
9,4/10 op basis van 16499 reviews 
Kwaliteitszaden, sterke kiemkracht
100% biologisch, GMO-vrij
Snelle levering, 3-4 werkdagen

Resistentietabel

Aanwezige resistenties in onze rassen worden aangeduid met een specifieke resistentiecode, zoals aangegeven in onderstaande tabel. Als een ras resistent is tegen meer dan één pathogeen, dan worden de individuele resistentiecodes gescheiden door middel van het symbool ‘/’.

Resistentie is het vermogen van een plantenras om de groei en/of ontwikkeling van een specifieke ziekte of plaag en/of de schade die zij veroorzaakt in vergelijking met vatbare plantenrassen onder vergelijkbare omgevingsfactoren en ziekte of plaagdruk te beperken. Resistente plantenrassen kunnen echter wel enige ziektesymptomen of schade vertonen onder hoge ziekte- of plaagdruk. Twee niveaus van resistentie worden gedefinieerd.
 

Hoge resistentie (HR)

Plantenrassen die de groei en/of ontwikkeling van een specifieke ziekte of plaag en/of de schade die het veroorzaakt onder normale ziekte- of plaagdruk in hoge mate beperken in vergelijking met vatbare rassen. Deze plantenrassen kunnen echter wel enige ziektesymptomen of schade vertonen onder hoge ziektedruk.
 

Intermediaire resistente (IR)

Plantenrassen die de groei en/of ontwikkeling van een specifieke ziekte of plaag en/of de schade die het veroorzaakt beperken, maar meer ziektesymptomen of schade kunnen vertonen in vergelijking met hoog resistente rassen. Intermediair resistente plantenrassen zullen minder ernstige ziektesymptomen of schade vertonen dan vatbare plantenrassen onder vergelijkbare omgevingsfactoren en/of ziekte- of plaagdruk.
 

Rassen die hetzelfde niveau van resistentie claimen tegen een specifieke ziekte of plaag kunnen een verschillende reactie vertonen als gevolg van de genetische opmaak van een ras.

Men moet zich realiseren dat als een resistentie geclaimd wordt in een plantenras, deze beperkt is tot resistentie tegen de gespecificeerde biotypes, pathotypes, rassen of stammen van de ziekte of plaag. Als er geen biotypes, pathotypen, rassen of stammen zijn gespecificeerd in de resistentieclaim ten aanzien van een ras, dan is dat omdat er geen algemeen aanvaarde indeling van biotypes, pathotypes, rassen of stammen van de ziekte of plaag bestaat. In dat geval wordt alleen resistentie geclaimd tegen bepaalde niet verder gespecificeerde isolaten van dat pathogeen.

Er kunnen zich nieuwe biotypes, pathotypen, rassen of stammen voordoen die niet worden gedekt door de oorspronkelijke resistentieclaim.

 

Blad- & stengelgewassen

Gewas
Code
Type
Wetenschappelijke naam
Nederlandse naam
Bleekselderij Foa Schimmel Fusarium oxysporum f. sp. Apii Fusarium
  Sa Schimmel Septoria apiicola Bladvlekkenziekte
Rucola Hb Schimmel Hyaloperonospora brassicae Valse meeldauw
Spinazie Pe Schimmel Peronospora effusa Valse meeldauw


 

Koolgewassen

Gewas
Code
Type
Wetenschappelijke naam
Nederlandse naam
Broccoli Ac Schimmel Albugo candida Witte roest
  Foc Schimmel Fusarium oxysporum f.sp. conglutinans Fusarium
  Xcc Bacterie Xanthomonas campestris pv. campestris Zwartnervigheid
Chinese kool Foc Schimmel Fusarium oxysporum f.sp. conglutinans Fusarium
  Pb Schimmel Plasmodiophora brassicae Knolvoet
Koolrabi Foc Schimmel Fusarium oxysporum f.sp. conglutinans Fusarium
  Xcc Bacterie Xanthomonas campestris pv. campestris Zwartnervigheid
Romanesco Foc Schimmel Fusarium oxysporum f.sp. conglutinans Fusarium
Spitskool Foc Schimmel Fusarium oxysporum f.sp. conglutinans Fusarium
Spruitkool Foc Schimmel Fusarium oxysporum f.sp. conglutinans Fusarium


 

Peulvruchten

Gewas
Code
Type
Wetenschappelijke naam
Nederlandse naam
Boon BCMV Virus Bean common mosaic virus Bonenrol-mozaïekvirus
  BYMV Virus Bean yellow mosaic virus Bonenscherp-mozaïekvirus
  A Schimmel Colletotrichum lindemuthianum Anthracnose
  Er Schimmel Erysiphe pisi Echte meeldauw
  Ua Schimmel Uromyces appendiculatus Roest
  Fop Schimmel Fusarium oxysporum f.sp. pisi Amerikaanse vaatziekte
  Ps Bacterie Pseudomonas syringae subsp. savastanoi Vetvlekkenziekte
Peul Er Schimmel Erysiphe pisi Echte meeldauw
  Fop Schimmel Fusarium oxysporum f.sp. pisi Amerikaanse vaatziekte


 

Vruchtgewassen

Gewas
Code
Type
Wetenschappelijke naam
Nederlandse naam
Augurk Ccu Schimmel Cladosporium cucumerinum Vruchtvuur
  Px Schimmel Podosphaera xanthii Echte meeldauw
  CMV Virus Cucumber mosaic virus Komkommermozaïekvirus
  CVYV Virus Cucumber vein yellowing virus Komkommergeelnervigheidsvirus
Komkommer Ccu Schimmel Cladosporium cucumerinum Vruchtvuur
  Pcu Schimmel Pseudoperonospora cubensis Valse meeldauw
  Px Schimmel Podosphaera xanthii Echte meeldauw
  CGMMV Virus Cucumber green mottle mosaic virus Komkommerbontvirus
  CMV Virus Cucumber mosaic virus Komkommermozaïekvirus
  CVYV Virus Cucumber vein yellowing virus Komkommergeelnervigheidsvirus
Paprika Tm Virus Tobacco mosaic virus Tabaksmozaïekvirus
  PVY Virus Potato Y virus Aardappelvirus Y
Paprika onderstam Ma Nematode Meloidogyne arenaria Wortelknobbelaaltje
  Mi Nematode Meloidogyne incognita Wortelknobbelaaltje
  Mj Nematode Meloidogyne javanica Wortelknobbelaaltje
  Tm Virus Tobacco mosaic virus Tabaksmozaïekvirus
  PVY Virus Potato Y virus Aardappelvirus Y
Peper Tm Virus Tobacco mosaic virus Tabaksmozaïekvirus
Pompoen Px Schimmel Podosphaeria xanthii Echte meeldauw
Tomaat ToMV Virus Tomato mosaic virus Tomatenmozaïekvirus
  Pi Schimmel Phytophthora infestans Aardappelziekte
  Fol Schimmel Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici Fusarium verwelkingsziekte
  For Schimmel Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici Fusarium voet- en wortelrot
  On Schimmel Oidium neolycopersici Echte meeldauw
  Ff Schimmel Fulvia fulva Valse meeldauw
  Va Schimmel Verticillium albo-atrum Verticillium verwelkingsziekte
  Vd Schimmel Verticillium dahliae Verticillium verwelkingsziekte
  Ma Nematode Meloidogyne arenaria Wortelknobbelaaltje
  Mi Nematode Meloidogyne incognita Wortelknobbelaaltje
  Mj Nematode Meloidogyne javanica Wortelknobbelaaltje

 

Wortel- & knolgewassen

Gewas
Code
Type
Wetenschappelijke naam
Betekenis
Knolselderij Foa Schimmel Fusarium oxysporum f. sp. apii Fusarium
  Sa Schimmel Septoria apiicola Bladvlekkenziekte
Ui Pd Schimmel Peronospora destructor Valse meeldauw
  Pt Schimmel Pyrenochaeta terrestris Pink root
Wortel Ad Schimmel Alternaria dauci Loofverbruining
  Ar Schimmel Alternaria radicina Zwarte plekkenziekte
  Cc Schimmel Cercospora carotae Cercospora
  Ps Schimmel Pythium sulcatum Cavity spot
  Pv Schimmel Pythium violae Cavity spot

 

 

Veilig betalen
9,4
Bekijk alle 16499 reviews
Kiyoh