Zaden van eigen teelt, 100% biologisch en GMO-vrij, snelle levering

Teelttips koolgewassen

Koolgewassen zijn de kampioenen wat betreft de late teelten – zij helpen ons de winter door. Anders dan de blad- en stengelgewassen zijn het langzame groeiers. Daarom houden ze van rijke en zware bodems, waar ze zich langzaam maar gestaag kunnen ontwikkelen. Zo krijgen ze een compacte kool en zijn ze beter bewaarbaar. Dit geldt vooral voor de sluitkolen, spruitjes en witte- en rode kool.


Verzorging

Verder is het belangrijk dat de bodem niet zuur is (voldoende hoge pH) en voldoende vocht wordt aangeleverd. U kunt kolen het best grote hoeveelheden verteerde compost geven. Zo nodig – als de bodem vrij arm of licht is - kan dit lokaal in het plantgat gegeven worden, eventueel met wat gedroogde mestkorrel en kalk toe. Later in het groeiseizoen kan met verse compost bijgemest worden. 

Spitskool, savooiekool en boerenkool zijn wat minder veeleisend en zijn gemakkelijker ook op wat minder zware en minder bemeste (zand)bodems te telen. Raapachtigen als koolrabi, koolraap, raap, radijs, rammenas,raapsteeltjes en de Chinese kooltypes hebben vooral behoefte aan genoeg vocht, een hoge pH, géén te hoge bemesting en zijn meer lichte grond-types. Op zware grond volstaat voor de koolgewassen een vruchtwisseling van 1 op 4*, op lichte grond is 1 op 6 aangewezen. Dit o.a. om knolvoet minder kans te geven.

*(1 keer zaaien en dan 4 seizoenen dit gewas niet op dit stuk grond telen).

Bewaren

Overwinteren: Sommige kolen kunnen in de winter op het land blijven staan en ‘op afroep’ geoogst worden. Savooie kolen bijvoorbeeld kunnen heel wat vorst verdragen, al kunnen ze ook ingekuild worden (dicht bij elkaar herplanten) om ze tegen hevige vorst te beschermen. Spruitjes en boerenkool worden zelfs lekkerder (zoeter) als er vorst overheen is gegaan. Bloemkool Flora Blanca kan ook op het land blijven, mits afgedekt met een blad. Bloemkool Alpha overwintert liever onder glas. Niet overwinterbaar zijn broccoli, Chinese kool en koolrabi.

Bewaarkool
Witte en rode kool zijn goede bewaarkolen. Ze moeten op het land blijven tot ze volgroeid zijn en dienen vóór de eerste vorst binnengehaald worden. Daarna kunnen ze op een koele, vorstvrije plaats bewaard worden. Hang ze hier op, los van elkaar en met touwtjes rond de stelen. Zo zijn ze 4 tot 6 weken bewaarbaar. Wanneer de kolen ingekuild worden, zijn ze echter langer te bewaren. Inkuilen kan buiten in een geul of kuil, waar ze met de wortel er nog aan in gezet worden. De koolkoppen mogen elkaar en de grond niet raken. Wat stro aan de zijkanten zorgt voor verluchting. Bovenop komt een laag stro en plastic. Als ze gezond de kuil in gaan, kunnen ze tot mei of juni goed blijven. Pas wel op voor muizen die graag in de stro gaan zitten. Dit systeem kan ook in een kelder worden nagebootst in een kist met vochtig zand. Dat is weliswaar gemakkelijker, maar de kolen zullen er minder lang houdbaar zijn dan buiten, omdat de temperatuur in de kelder hoger is. 

Ons aanbod kolen zien? Klik dan hier